Boekhouden voor beginners

Voor de zelfstandige ondernemer die geen boekhoudkundige achtergrond heeft kan het lastig zijn om een boekhouding op de juiste manier bij te houden.

 

Een goede boekhouding is echter wel van groot belang en als enige vorm van kennis en inzicht dan ook ontbreekt,  is het in elk geval aan te raden om u te verdiepen in het boekhouden voor beginners.

Het boekhouden voor beginners
U maakt niet alleen kennis met de basis begrippen van het boekhouden, maar ook leert u zelfstandig grootboekrekeningen en een verlies- en winstrekening op te kunnen stellen. Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk dat theorie met praktijk oefeningen gecombineerd wordt, zodat het geleerde in de praktijk gebracht kan worden. De basis van het boekhouden voor beginners, is er onder meer op gericht om inzicht te krijgen in het eigen vermogen van de onderneming. Het eigen vermogen van de onderneming is het resultaat van de bezittingen minus de schulden. Deze staan vermeld op de balans, waarop aan de linkerzijde de bezittingen (activa) als journaalpost vermeld worden en aan de rechterkant de schulden (passiva) vermeld worden. Een balans is altijd een momentopname, aangezien deze steeds kan veranderen. De zelfstandige ondernemer maakt vaak op 31 december de balans op.

Mogelijkheden voor het boekhouden voor beginners
• Als u in staat bent om snel kennis eigen te maken en toe te passen in de praktijk kunt u overwegen om een boek aan te schaffen. Het voordeel hiervan is dat u er gebruik van kunt u maken wanneer het u uitkomt en dat het boek bovendien als naslagwerk kan dienen.
• Een andere mogelijkheid is het volgen van een thuiscursus, waarbij het mogelijk is om in eigen tijd en tempo inzicht te krijgen in de basis van het boekhouden voor beginners. Eventueel kunt u daarna nog voor een vervolgcursus kiezen.
• Als u liever onderwezen wordt, omdat u zo sneller de inhoud leert doorgronden kunt u ervoor kiezen om in groepsverband een cursus op locatie te volgen.
• Het is natuurlijk onder meer afhankelijk van de tijd en discipline welke vorm van opleiding het meest geschikt is. Een andere afweging die gemaakt kan worden bij de keuze, is de prijs die aan de cursus verbonden is. Zo zal het kopen van een boek, minder kostbaar zijn dan het volgen van een complete cursus met diploma.