Uitleg over het boekhouden

Uitleg over het boekhouden: het boekhouden is het op periodieke wijze bijhouden van de financiële administratie, zoals ingaande en uitgaande geldstromen, en kan zowel op schriftelijke als geautomatiseerde wijze geschieden.

 

Voor de particulier is het boekhouden vooral gericht op het bijhouden van de inkomsten en uitgaven, zodat er aan het eind van de maand een compleet financieel overzicht is. Voor ondernemingen komt er bij het boekhouden nog meer bij kijken, want een bedrijf moet bijvoorbeeld ook rekening houden met de btw aangifte en jaarlijks aangifte doen bij de Belastingdienst.

Algemene uitleg over het boekhouden
Om inzicht te krijgen in de boekhouding en het voeren van een boekhouding zal men op de hoogte moeten zijn van de diverse begrippen die in elke boekhouding van bedrijven en organisaties terug te vinden zijn. Een van de belangrijke begrippen, die voor de uitleg over het boekhouden van groot belang zal zijn, is de balans van de onderneming. Met de balans van de onderneming wordt bedoeld het overzicht van bezittingen en schulden, in andere termen ook activa en passiva genoemd op een bepaald moment waaruit ook het eigen vermogen van de onderneming duidelijk wordt. Een balans maakt samen met de winst- en verliesrekening deel uit van de jaarrekening. Een ander belangrijk element van de boekhouding is het grootboek, waarin de veranderingen van waarde worden ingeboekt door gebruik te maken van journaalposten.

Opties voor uitleg over het boekhouden
Voor wie meer behoefte heeft aan uitleg over boekhouden zijn er verschillende mogelijkheden om de ins en outs van het boekhouden beter te leren kennen. Hieronder zullen een aantal van deze mogelijkheden besproken worden.
• Een korte uitleg over het boekhouden zoals hierboven omschreven kan aanleiding zijn om er meer over te weten te komen, om bijvoorbeeld te kijken of het mogelijk is om zelfstandig als particulier of als ondernemer de boekhouding te voeren.
• Voor een uitgebreide uitleg over boekhouden kan gebruikt worden gemaakt van de gratis cursussen die via meerdere websites ter beschikking worden gesteld.
• Een volledige uitleg van het boekhouden waarbij daadwerkelijk een studie wordt gevolgd met de mogelijkheid een examen af te leggen is natuurlijk ook mogelijk. Dit kan in de vorm van een thuisstudie of door een opleiding buitenshuis te volgen.
• Voor ondernemers die zelfstandig een bedrijf voeren is het aan te raden om over enige kennis van het boekhouden te beschikken omdat daardoor inzicht wordt verkregen in de financiële situatie van het bedrijf. Er zijn diverse software pakketten verkrijgbaar met een duidelijke uitleg over het boekhouden.